Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → Uchazeč → Uchazeč - informace o bakalářském studiu
iduzel: 56807
idvazba: 66442
šablona: stranka
čas: 26.5.2022 21:54:13
verze: 5054
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Uchazeč - informace o bakalářském studiu

Ve spolupráci s Ústavem kovových materiálů a korozního inženýrství a Ústavem skla a keramiky zajišťujeme dva bakalářské studijní programy.

V případě, že na této stránce nenaleznete odpověď na váš dotaz, kontaktujte, prosím, tajemnici ústavu Ing. Kláru Drábkovou, Ph.D. - Klara.Drabkova@vscht.cz, tel.: +420 220 444 154.


Tříletý bakalářský studijní program:

Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví

Studium je koncipováno jako mezioborové a jeho podstatou je vzájemné propojení studijních předmětů ze tří oblastí:

  • chemicko-technologické a přírodovědné předměty - anorganická a organická chemie, nauka o materiálech památkových objektů, matematika, fyzika, fyzikální chemie, analytická chemie aj.
  • umělecko-historické předměty - dějiny umění, ikonografie, základy památkové péče, základy archeologie aj.
  • předměty zaměřené na rozvíjení praktických laboratorních dovedností  - laboratoře, laboratoře oboru a bakalářská práce zaměřená na technologii restaurování aj.

Absolventi se uplatní jak v oblasti praktické památkové péče, tak i v oblasti výrobní, aplikační nebo komerční sféry zaměřené na výrobu a prodej prostředků a technologií užívaných pro ochranu, konzervování a restaurování památek, sbírkových předmětů a děl uměleckého řemesla. 
Absolventi mohou pokračovat v navazujícím magisterském programu Technologie konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví.


Čtyřletý bakalářský studijní program:

Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl

Specializace:


Přijímací řízení: talentové zkoušky na příslušné VOŠ a splnění podmínek přijímacího řízení na VŠCHT Praha.
 → Informace o přijímacím řízení a přihláška ke studiu

Aktualizováno: 17.1.2022 11:12, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi