Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 1941
idvazba: 2321
šablona: stranka
čas: 20.9.2020 00:29:09
verze: 4723
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Ústav chemické technologie restaurování památek

Aktuality

Ondřej Limpouch, Klára Drábková a Michal Ďurovič publikovali článek Návrh technologie konzervování skeletu plejtváka in situ.
 
Lucie Koukalová (Národní archiv), Michal Ďurovič, Klára Drábková a Jan Krejčí publikovali článek Vliv dýmování na vlastnosti celulózových a proteinových materiálů.
Článek si můžete přečíst online v časopisu Fórum pro konzervátory-restaurátory.

Na Facebooku Ústavu chemické technologie restaurování jsou zveřejněné fotografie pořízené během práce "Historické záznamové prostředky a barvy", která proběhla v rámci Letní školy 2020.


Institute of Conservation, University of Applied Arts Vienna a Silpakorn University International College Bangkok otevírají společný magisterský studijní program Cultural Heritage Conservation and Management. Bližší informace naleznete v letáku.


2. kolo - doplňuící obrázek (šířka 215px)

UPOZORNĚNÍ!
Děkan Fakulty chemické technologie rozhodl o otevření doplňovacího kola přijímacího řízení do čtyřletého bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl, se specializacemi Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl ze skla a keramiky, Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z textilních materiálů a Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl z kovů.

Přihlášky do uvedeného studijního programu je možné podávat od 27. 7. do 26. 8. 2020  prostřednictvím portálu studuj.vscht.cz (https://studuj.vscht.cz/programy/B104#). Uchazeči budou přijímáni podle pořadí sestaveného na základě prospěchu ze střední školy. V letošním roce se upouští od konání talentové zkoušky z důvodu mimořádné situace způsobené COVID-19.

Výsledky přijímacího řízení budou oznámeny do 5. 9. 2020 a přijatí uchazeči dostanou pokyny k zápisu prostřednictvím studijního informačního systému.

Výuka v zimním semestru začíná 14. 9. 2020.


mozaiky_seminář (výška 215px)

Ústav chemické technologie restaurování památek VŠCHT Praha a Fakulta restaurování Univerzity Pardubice zvou na seminář a workshop Restaurování mozaik tzv. české mozaikářské školy ze skla a kamene, který se koná 24.-25. září 2020 v Litomyšli.
Bližší informace naleznete v letáku.


UPOZORNĚNÍ!
Děkan Fakulty chemické technologie rozhodl, že z důvodu platného omezení přítomnosti studentů na školách upustí od požadavku na složení talentové zkoušky pro přijetí ke studiu do bakalářského studijního programu Konzervování-restaurování uměleckořemeslných děl vyučovaného na Fakultě chemické technologie VŠCHT Praha v rámci přijímacího řízení ke studiu pro rok 2020/21.
→  Výnos děkana FCHT č. 1/150/2020


Vítězkou Studentské vědecké konference 2019 - sekce Konzervování-restaurování objektů kulturního dědictví se stala Veronika Váchová s posterem Restaurování pontifikálních střevíců. Druhé místo obsadila Bc. Kateřina Mlsnová s posterem Možnosti 3D skenování skleněných předmětů a třetí místo obsadila Anna Šrámková s posterem Vesta z garderoby Jindřicha Mošny. Fotografie naleznete na Facebookové stránce Ústavu chemické technologie restaurování památek.

Různé

talir_ikona (originál)

Festival vědy 2019 - fotografie zrestaurovaných talířů

Projděte si galerii a najděte si fotografii svého zrestaurovaného talíře.

mozaika (originál)

mozaika.vscht.cz

Specializovaná mapa s odborným obsahem s názvem: Topografický výzkum exteriérových skleněných mozaik v ČR - odborná mapa se zaměřením na jejich výskyt a poškození je výsledkem projektu řešeného v letech 2012-2015 s identifikačním kódem DF12P01OVV017 a celým názvem: Technologie údržby a konzervace mozaiky Posledního soudu a metody restaurování-konzervování středověkého a archeologického skla. Projekt byl financován Ministerstvem kultury ČR.

sochyamesta (originál)

sochyamesta.cz

Cílem projektu je vytvoření nástrojů pro identifikaci, dokumentaci, evidenci a popularizaci skupiny děl nemovitého kulturního dědictví – uměleckých realizací vzniklých ve veřejném prostoru mezi lety 1950-1989. U objektů z vybraných materiálů je také cílem stanovit památkové postupy a metodiky pro dlouhodobou preventivní ochranu, konzervaci a restaurování těchto uměleckých děl.

Aktualizováno: 7.9.2020 15:58, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi