Prosím počkejte chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHTÚCHTRP  → O ústavu → Lidé → Ďurovič Michal, doc. Dr. Ing.
iduzel: 17089
idvazba: 21075
šablona: stranka
čas: 27.3.2023 14:33:00
verze: 5263
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 17089
idvazba: 21075
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'restauro.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: 'cs'
iduzel: 17089
path: 8548/4167/1406/1935/59036/7725/17089
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

doc. Dr. Ing. Michal Ďurovič

originál

 

E-mail:      Michal.Durovic@vscht.cz

Telefon:    +420 220 444 140

Místnost:  A G04a

Pozice

 vedoucí ústavu, docent  

Materiálové zaměření

celulózové a kolagenové materiály (papír, usně, pergamen)

Vzdělání

 • 2013 VŠCHT Praha, Fakulta chemické technologie, habilitace v oboru Technologie makromolekulárních látek (2013 - doc.)
 • 1993-1996 VŠCHT Praha, obor: technologie makromolekulárních látek (1996 – Dr., Chemické pochody při bělení papíru archivních a knihovních sbírek)
 • 1978–1983 VŠCHT Praha, obor: technologie výroby a zpracování polymerů (1983 – Ing.)

Zaměstnání

 • od 2014 Ústav chemické technologie restaurování památek, docent, vedoucí ústavu
 • 2009-2013 Ústav chemické technologie restaurování památek, odborný asistent
 • od 1989 Státní ústřední archiv (od roku 2005 Národní archiv), Oddělení péče o fyzický stav archiválií
 • 1983-1989 Státní knihovna ČR (dnešní Národní knihovna ČR), restaurátorské oddělení

Zahraniční stáže a výuka

 • Vedení restaurátorského a konzervátorského kurzu pro pracovníky Irácké národní knihovny a archivu. Univerzitní knihovna Sallahadinovy univerzity v Irbilu, Irák 2006.
 • Vedení semináře „Restoration and Conservation of Objects of Cultural Heritage Seminar-Archival and Library Documents”, Archiv Ministerstva zahraničních věcí Republiky Peru, Lima 2010.

Pedagogická činnost - výuka

 • Koroze a konzervování archivních a knihovních fondů
 • Preventivní konzervace
 • Konzervování a restaurování archivních dokumentů (Filosofická fakulta UK)

Obory zájmu

 • Konzervování a restaurování papírových dokumentů
 • Konzervace a restaurování usní, pergamenů a pečetí
 • Historické i novodobé záznamové prostředky
 • Konzervace a restaurování fotografických materiálů
 • Preventivní konzervace (dlouhodobé ukládání archivních a knihovních sbírek, vystavování, krizové plánování ...)

Profesní organizace

 • Vědecká archivní rada
 • Vědecká rada Národní knihovny ČR
 • Umělecká rada Fakulty restaurování University Pardubice
 • International Council on Archives - Committee on Preservation of Archives in Temperate Climates
 • European Working Group on Disaster Prevention
 • Commission for the Preparation of the International Standard ISO 18344: 2015 Effectiveness of Paper Deacidification Processes
 • Vědecká rada FCHT VŠCHT Praha
 • Vědecká rada Univerzity Pardubice,

Vybrané projekty po roce 2005

 • Biodiverzita černobílých fotografických a kinematografických materiálů v archivních fondech a metody jejich dezinfekce, MK ČR (NAKI II), hlavní řešitel. Nositel: VŠCHT Praha (2018–2022).
 • Věda pro papírové artefakty (VEPA), 2012 - 2015
 • 2011–2015 Metodika hodnocení vlivu kvality ovzduší na knihovní a archivní fondy
 • 2007-2009 Zpracování postupu na záchranu světlocitlivých archivních dokumentů na skleněné podložce (deskové negativy), jejich ošetření, archivaci (dlouhodobé uložení), zabezpečení a zpřístupnění
 • 2007-2008 Monitorování plynných polutantů v depozitářích státních archivů ČR a způsoby jejich odstranění

Vybrané publikace

 • Drábková, K., Ďurovič, M., Škrdlantová, M. Limitations of methods used for monitoring of various cellulose degradation mechanisms. Textile Research Journal 90 (15-16): 1770-1782, 2020.
 • Benetková, B., Krejčí, J., Drábková, K., Veselý, M., Dzik, P., Akrman, J. Long-term stability of invisible X-ray fluorescence identification tags. X-Ray Spectrometry 49 (2): 302-307, 2020.
 • Vodopivec Tomažič, J., Šmit, Ž., Prokeš, R., Ďurovič, M. Herberstein´s Gratae Posteritati (1560) in Ptuj and Brno: Comparison of the Colouring Matertials used on Woodcuts.  Works of Art on Parchment and Paper, Proceedings, pp. 135-141, Ljubljana, Slovenia, 6.–8. 6. 2019.
 • Drábková, K., Ďurovič, M., Kučerová, I., Influence of gamma radiation on properties of paper and textile fibres during disinfection. Radiation Physics and Chemistry 152: 75-80, 2018.
 • Mašková, L., Smolík, J., Ďurovič, M., Characterization of indoor air quality in different archives - possible implications for books and manuscripts. Building and Environment 120: 77-84, 2017.
 • Tomšová, K., Ďurovič, M., Influence of disinfection methods on the stability of black and whitesilver gelatin prints. Journal of Cultural Heritage  24: 78-85, 2017.
 • Pietrzak, K, Otlewska, A., Danielewicz, D., Dybka, K., Pangallo, D., Kraková, L., Puškárová, A., Bučková, M., Scholtz, V., Ďurovič, M., Surma-Ślusarska, B., Demnerová, K., Disinfection of archival documents using thyme essential oil, silver nanoparticles misting and low temperature plasma. Journal of Cultural Heritage 24: 69-77, 2016.
 • Tomšová, K., Ďurovič, M., Drábková, K., The effect of disinfection methods on the stability of photographic gelatin. Polymer Degradation and Stability 126: 1-6, 2016.
 • Bartl, B., Trejbal, J., Ďurovič, M., Vašíčková, S., Valterová, I.: Analysis of efflorescence on surface of beeswax seals. Journal of Cultural Heritage 13(3): 275-284, 2012.  
 • Bartl, B., Havlín, J., Trejbal, J., Ďurovič, M.: Efflorescence on the surface of beeswax seals: A calorimetric study. Thermochimica Acta 566C:  292–297, 2013.
 • Ďurovič, M., Paulusová, H., Dytrychová, E.: Mass deacidification of archival documents - the state in 2014. Wood, Pulp &Paper 2014, Proceedings, pp. 399-406, Bratislava, Slovensko, 12. - 13. 3. 2014.
 • Ďurovič, M., Boumová, K., Drábková, K., Bacílková, B.: Effects of γ-radiation on micromycetes and paper support. Konference Men and Books: From Microorganisms to Megaorganisms, St. Pölten, Rakousko, 28. 4.- 1. 5. 2014.
 • Bartl B., Kotlík P., Ďurovič, M., Bacílková B.: Application of α-Amylase in Combination with Ultrasound to Remove Starch Based Adhesives from Paper, Restaurator 32 (2011) 60-80.
 • Hájek M., Ďurovič M., Paulusová H., Weberová L.: Simultaneous Microwave Drying and Disinfection of Flooded Books. Restaurator 32 (2011) 1.
 • Ďurovič, M. et al.: Mass Deacidification in Archives. Comparation of the Bookkeeper and CSC Book Saver Methods, In: The Past for the Future. The Mass Protection of Archives and Library Resources, Kraków, 13.-14. 10. 2008 (2010) 151–175.
 • Havlínová B., Ďurovič M., Jančovičová V., Petrovičová M.: Influence of BookSaver Deacidification Process on Stability if Arylmethane Dyes on Paper, Chemické listy 102 (2008) 1172.

Monografie

 • Ďurovič M. a kol: Restaurování a konzervování archiválií a knih. Ladislav Horáček - Paseka. Praha - Litomyšl 2002.

Patenty

 • Hájek M., Církva V., Drahoš J., Ďurovič M., Paulusová H., Weberová L.: Zařízení pro vysoušení knižního a podobného papírového materiálu. (Czech) Equipment for Drying of Book and Similar Paper Material. Pat. No. PUV 2006-18008. Applied: 06.08.18, Patented: 06.10.02. [12506].

Aktualizováno: 19.1.2021 14:48, Autor: Michal Novák

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum
zobrazit plnou verzi